Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:20:55Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 6, level: 3


  If your employer promise that your salary rise as soon as possible, what does it mean?
  Jeśli Twój pracodawca obiecuje, że Twoje wynagrodzenie wzrośnie tak szybko, jak to możliwe, co to oznacza?.


  If my employer promise that my salary rise as soon as possible, it means my salary rise as quickly as the employer can.
  Jeśli mój pracodawca obiecuje, że moje wynagrodzenie wzrośnie tak szybko, jak to możliwe, oznacza to, że moje wynagrodzenie wzrośnie tak szybko, jak pracodawca będzie w stanie to zrobić.