Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:27:13Główna

 • The past participle

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  thrust, thrust, thrust - przepychać się


  The present

  I don't like to thrust.
  Nie lubię się przepychać.


  The past

  He thrust yesterday.
  On się wczoraj przepychał.


  The past participle

  I haven't thrust yet.
  Jeszcze się nie przepchnąłem.