Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:18:11Główna

 • The past participle

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  spring, sprang, sprung - skakać


  The present

  Tigers spring every day.
  Tygrysy skaczą codziennie.


  The past

  I sprang yesterday.
  Wczoraj odskoczyłem.


  The past participle

  I have just sprung from it.
  Przed chwilą od tego odskoczyłem.