Today is Monday the 21st of June 2021 15:49:38Główna

 • The past participle

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  hit, hit, hit - uderzać


  The present

  I hit on the lamp every day.
  Uderzam się lampą codziennie.


  The past

  I hit my head yesterday.
  Wczoraj uderzyłem się w głowę.


  The past participle

  I have hit my head.
  Ałć.. uderzyłem się w głowę.