Today is Monday the 21st of June 2021 16:26:59Główna

 • The past participle

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  find, found, found - znajdywać


  The present

  I find new friends every weekend.
  Znajduje nowych przyjaciół co weekend.


  The past

  I found the keys yesterday.
  Wczoraj znalazłem klucze.


  The past participle

  I haven't found the purpose of life yet.
  Jeszcze nie znalazłem celu życia.