Today is Tuesday the 15th of June 2021 09:29:45Główna

 • The past participle

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  forbid, forbade, forbidden - zakazywać


  The present

  I forbid you to talk with her.
  Zabraniam ci rozmawiania z nią.


  The past

  My fiancee forbade me to leave the house yesterday.
  Narzeczona zabroniła mi wyjść z domu wczoraj.


  The past participle

  It should be forbidden.
  To powinno być zakazane.