Today is Monday the 21st of June 2021 15:13:10Główna

 • The past participle

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  bend, bent, bent - zginać


  The present

  I bend the rules every week.
  Naginam zasady co tydzień.


  The past

  I bent the rules last month.
  Nagiąłem zasady w zeszłym miesiącu.


  The past participle

  He has never bent the rules.
  On nigdy nie złamał zasad.