Today is Thursday the 24th of June 2021 11:38:39Główna

 • The past

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  lend, lent, lent - pożyczać


  The present

  I never lend money.
  Ja nigdy nie pożyczam pieniędzy.


  The past

  I lent her money yesterday.
  Pożyczyłem jej pieniądze wczoraj.


  The past participle

  I have never lent money in my life.
  Nigdy nie pożyczałem pieniędzy w swoim życiu.