Today is Monday the 21st of June 2021 15:41:23Główna

 • The past

  The verb forms are the present, the past and past participle.


  come, came, come - przychodzić


  The present

  My friends come to me every weekend.
  Moi przyjaciele przychodzą do mnie w każdy weekend.


  The past

  My friends came to me yesterday.
  Moi przyjaciele przyszli do mnie wczoraj.


  The past participle

  I have just come to the lesson.
  Przed chwilą przyszedłem na lekcję.