Today is Saturday the 31st of July 2021 14:12:11Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 22, level: 2


  Is your father a beginner in English?
  Czy twój ojciec jest początkujący w języku angielskim?.


  No, my father isn't a beginner in English.
  Nie, mój ojciec nie jest początkujący w języku angielskim.