Today is Saturday the 31st of July 2021 13:14:37Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 20, level: 2


  Could you read and write in your language when you were a teenager?
  Czy potrafiłeś czytać i pisać w swoim języku, gdy byłeś nastolatkiem?.


  Yes, I could read and write in my language when I was a teenager.
  Tak, potrafiłem czytać i pisać w swoim języku, gdy byłem nastolatkiem.