Today is Tuesday the 15th of June 2021 09:20:40Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 18, level: 2


  Did your teachers teach you how to write and read when you were a child?
  Czy twoi nauczyciele nauczyli cię pisać i czytać, gdy byłeś dzieckiem?.


  Yes, my teachers taught me how to write and read when I was a child.
  Tak, moi nauczyciele nauczyli mnie pisać i czytać, gdy byłem dzieckiem.