Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:18:51Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 18, level: 2


  Does thinking about food often make us hungry?
  Czy myślenie o jedzeniu często powoduje, że jesteśmy głodni?.


  Yes, thinking about food often makes us hungry.
  Tak, myślenie o jedzeniu często powoduje, że jesteśmy głodni.