Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:24:24Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 17, level: 2


  Can she get me a book from the school library.
  Czy ona może przynieść mi książkę ze szkolnej biblioteki..


  No, she can't get you a book from the school library. There isn't the library in this school.
  Nie, ona nie może przynieść tobie książki ze szkolnej biblioteki. W tej szkole nie ma biblioteki.