Today is Tuesday the 15th of June 2021 08:58:08Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 2, level: 2


  Does your wife always lock the door when she leave at home?
  Czy twoja żona zawsze zamyka drzwi, kiedy wychodzi z domu?.


  Yes, my wife always locks the door when she leave at home.
  Tak, moja żona zawsze zamyka drzwi, kiedy wychodzi z domu.