Today is Monday the 2nd of August 2021 17:38:42Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 15, level: 2


  Do you agree that if the solutions always existed in the past, then problems wouldn't occur to begin with.
  Czy zgadzasz się, że gdyby rozwiązania zawsze istniały w przeszłości, to nie pojawiałyby się problemy..


  Yes, I agee that if the solutions always existed in the past, then problems wouldn't occur to begin with.
  Tak, starzeję się, że gdyby rozwiązania zawsze istniały w przeszłości, to od początku nie pojawiałyby się problemy.