Today is Saturday the 31st of July 2021 14:50:39Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 13, level: 2


  Is it polite to don't listen when somebody speaks to you?
  Czy grzecznie jest nie słuchać, gdy ktoś do ciebie mówi?.


  No, it isn't polite to don't listen when somebody speaks to me.
  Nie, nie jest grzecznie nie słuchać, kiedy ktoś do mnie mówi.