Today is Tuesday the 15th of June 2021 09:52:52Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 2, level: 2


  Are you sure that it'll be a beautiful day tomorrow?
  Czy ty jesteś pewny, że jutro będzie piękny dzień?.


  No, I'm not sure but I hope that it'll be a beautiful day tomorrow.
  Nie, ja nie jestem pewien, ale mam nadzieję, że jutro będzie piękny dzień.