Today is Saturday the 31st of July 2021 14:32:27Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 11, level: 2


  Where do they get on and off a tram?
  Gdzie oni wsiadają i wysiadają z tramwaju?.


  They get on and off a tram at a tram stop.
  Oni wsiadają i wysiadają z tramwaju na przystanku tramwajowym.