Today is Saturday the 31st of July 2021 14:57:58Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 2


  How to be happy?
  Jak być szczęśliwym?.


  For example, you have to smile, exercise and sleep a lot to be happy.
  Na przykład, aby być szczęśliwym, musisz dużo się uśmiechać, ćwiczyć i spać.