Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:36:57Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 2


  What parts are outside a car?
  Jakie części znajdują się na zewnątrz samochodu?.


  The parts outside a car are the mirrors, the wheels and the lights.
  Części na zewnątrz samochodu to lusterka, koła i światła.