Today is Thursday the 24th of June 2021 11:21:54Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 2


  When you go for a walk with your dog, what do you usually think about?
  Kiedy wychodzisz na spacer z psem, o czym zazwyczaj myślisz?.


  When I go for a walk with my dog, I think about that my dog is very happy.
  Kiedy wychodzę z psem na spacer, ja myślę o tym że mój pies jest bardzo szczęśliwy.