Today is Thursday the 24th of June 2021 11:34:45Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 8, level: 2


  How many times a week does your grandfather use a computer to surf the internet?
  Ile razy w tygodniu Twój dziadek używa komputera do surfowania po Internecie?.


  I think my grandfather uses a computer to surf the internet about four times a week.
  Myślę, że mój dziadek używa komputera do surfowania po Internecie około cztery razy w tygodniu.