Today is Thursday the 24th of June 2021 11:51:11Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 8, level: 2


  Which do you think is the highest mountain in Europe?
  Jak myślisz, która góra jest najwyższa w Europie?.


  I suppose Mont Blanc is the highest mountain in Europe, but I'm not sure.
  Przypuszczam, że Mont Blanc jest najwyższą górą w Europie, ale nie jestem pewien.