Today is Monday the 21st of June 2021 16:01:35Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 2


  Where can you buy butter or margarine?
  Gdzie ty możesz kupisz masło lub margarynę?.


  I can buy butter or margarine at the grocer's.
  Mogę kupić masło lub margarynę w sklepie spożywczym.