Today is Monday the 21st of June 2021 16:09:27Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 7, level: 2


  Were you here last month?
  Czy ty byłeś tu w zeszłym miesiącu?.


  No, I wasn't here last month.
  Nie, nie było mnie tu w zeszłym miesiącu.