Today is Tuesday the 15th of June 2021 09:11:29Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 7, level: 2


  So, what do they doing else?
  Więc co oni robią jeszcze?.


  For example: they often talk and joke.
  Na przykład: oni często rozmawiają i żartują.