Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:25:04Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 6, level: 2


  If she want to drink coffee with her friends, where can she go?
  Jeśli ona chce napić się kawy z przyjaciółmi, dokąd ona może się udać?.


  If she want to drink coffee with her friends, she can to a cafe.
  Jeśli ona chce napić się kawy z przyjaciółmi, ona może pójść do kawiarni.