Today is Saturday the 31st of July 2021 14:52:35Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 6, level: 2


  If it's windy, what do you wear?
  Jeśli jest wietrznie, w co ty się ubierasz?.


  If it's windy, I wear a hat.
  Jeśli wieje, ja zakładam czapkę.