Today is Monday the 21st of June 2021 14:35:44Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 5, level: 2


  Do you carry a driver licence when you drive a car?
  Czy ty masz przy sobie prawo jazdy, kiedy prowadzisz samochód?.


  Yes, I always carry a driver licence when I drive a car.
  Tak, ja zawsze mam przy sobie prawo jazdy, kiedy prowadzę samochód.