Today is Wednesday the 28th of July 2021 10:26:28Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 11, level: 3


  Do you think all computer owners always read software regulations?
  Czy uważasz, że wszyscy właściciele komputerów zawsze czytają przepisy dotyczące oprogramowania?.


  No, I don't think all computer owners always read software regulations.
  Nie, nie sądzę, że wszyscy właściciele komputerów zawsze czytają przepisy dotyczące oprogramowania.