Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:32:41Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 11, level: 3


  Am I a nurse or a doctor?
  Jestem pielęgniarką czy lekarzem?.


  No, you're neither a nurse nor a novel doctor. You're a patient.
  Nie, nie jesteś ani pielęgniarką, ani nowym lekarzem. Jesteś pacjentem.