Today is Tuesday the 15th of June 2021 09:00:13Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 11, level: 3


  Did the school provide you with the books that you needed to study when you was a child?
  Czy szkoła dostarczyła Ci książki, których potrzebowałeś do nauki, gdy byłeś dzieckiem?.


  No, the school didn't provide me with the books that I needed to study when I was a child.
  Nie, szkoła nie zapewniła mi książek, których potrzebowałem do nauki, gdy byłem dzieckiem.