Today is Tuesday the 15th of June 2021 08:17:59Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 10, level: 3


  Have you ever caught a common flu in spring?
  Czy kiedykolwiek złapałeś na wiosnę zwykłą grypę?.


  No, I've never caught a common flu in spring.
  Nie, wiosną nigdy nie złapałem zwykłej grypy.