Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:01:22Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 10, level: 3


  What words do often people use to ask for permission?
  Jakich słów często używają ludzie, prosząc o pozwolenie?.


  People often use 'can' or 'may' to ask for permission.
  Ludzie często używają wyrażenia „can” lub „may”, aby poprosić o pozwolenie.