Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:20:19Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 10, level: 3


  Why your country has an army?
  Dlaczego twój kraj ma armię?.


  My country has the army because history shows us that we were attacked many times in the past and we may be attacked in the future.
  Mój kraj ma armię, ponieważ historia pokazuje nam, że w przeszłości byliśmy wielokrotnie atakowani i możemy zostać zaatakowani w przyszłości.