Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:57:47Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 10, level: 3


  Do you think women in Poland should go the army like women in Israel?
  Czy uważasz, że kobiety w Polsce powinny iść do wojska jak kobiety w Izraelu?.


  No, I don't think women in Poland should go the army like women in Israel.
  Nie, nie uważam, że kobiety w Polsce powinny iść do wojska jak kobiety w Izraelu.