Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:45:26Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 9, level: 3


  Did your friends realize that most animals can hear or see better than human beings?
  Czy twoi przyjaciele zdali sobie sprawę, że większość zwierząt słyszy lub widzi lepiej niż ludzie?.


  Yes, my friends realize that most animals can hear or see better than human beings.
  Tak, moi przyjaciele zdają sobie sprawę, że większość zwierząt słyszy lub widzi lepiej niż ludzie.