Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:19:16Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 9, level: 3


  Why not?
  Dlaczego nie?.


  For example, because he's afraid he could step on a bee or a piece of glass.
  Na przykład, ponieważ boi się, że mógłby nadepnąć na pszczołę lub kawałek szkła.