Today is Tuesday the 15th of June 2021 09:22:09Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 8, level: 3


  When do people use 'already' in English sentence?
  Kiedy ludzie używają słowa „already” w zdaniu angielskim?.


  People use 'already' when something has finished in English sentence.
  Ludzie używają słowa „already”, gdy coś kończy się w angielskim zdaniu.