Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:47:20Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 8, level: 3


  Why should people exercise regularly?
  Dlaczego ludzie powinni regularnie ćwiczyć?.


  People should exercise regularly because exercise can improve your health and reduce the risk of many illness.
  Ludzie powinni regularnie ćwiczyć, ponieważ ćwiczenia mogą poprawić stan zdrowia i zmniejszyć ryzyko wielu chorób.