Today is Saturday the 31st of July 2021 13:51:00Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 8, level: 3


  Would you buy a plane ticket if you knew that the weather will be bad?
  Czy kupiłbyś bilet lotniczy, gdybyś wiedział, że pogoda będzie zła?.


  No, I wouldn't buy a plane ticket if I knew that the weather will be bad.
  Nie, nie kupiłbym biletu lotniczego, gdybym wiedział, że pogoda będzie zła.