Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:38:06Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 8, level: 3


  What colour can a flame be?
  Jakiego koloru może być płomień?.


  Generally, the colour of a flame may be red, orange, blue, yellow, or white.
  Ogólnie płomień może mieć kolor czerwony, pomarańczowy, niebieski, żółty lub biały.