Today is Monday the 21st of June 2021 15:54:15Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 1, level: 2


  What do they sell in the small shops?
  Co oni sprzedają w małych sklepach?.


  They sell frozen food, food in tins, tea, coffee, fruit and vegetables in the small shops.
  W małych sklepikach oni sprzedają mrożonki, żywność w puszkach, herbatę, kawę, owoce i warzywa.