Today is Thursday the 24th of June 2021 12:09:46Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 7, level: 3


  What time did your wife wake up yesterday?
  O której wczoraj obudziła się twoja żona?.


  My wife woke up at 6 a.m yesterday.
  Moja żona wstała wczoraj o 6 rano.