Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:38:52Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 7, level: 3


  What time does your husband usually wake up?
  O której godzinie zazwyczaj budzi się twój mąż?.


  My husband usually wakes up at 6 a.m.
  Mój mąż zwykle budzi się o 6 rano.