Today is Monday the 21st of June 2021 15:44:08Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 7, level: 3


  If you saw an old person to try to cross the road, would it be kind to help her?
  Gdybyś zobaczył starszą osobę próbującą przejść przez ulicę, czy byłoby miło jej pomóc?.


  Yes, if I saw an old person to try to cross the road, it would be kind to help her.
  Tak, gdybym zobaczył starszą osobę próbującą przejść przez ulicę, byłoby miło jej pomóc.