Today is Wednesday the 28th of July 2021 09:03:16Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 7, level: 3


  Is speeding safety?
  Czy przekroczenie prędkości jest bezpieczne?.


  No, speeding isn't safety. It's dangerous.
  Nie, przekroczenie prędkości to nie bezpieczeństwo. To jest niebezpieczne.