Today is Tuesday the 15th of June 2021 08:36:21Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 6, level: 3


  Why do we sometimes write things down in a diary?
  Dlaczego czasami zapisujemy rzeczy w dzienniku?.


  We sometimes write things down in a diary because we want to have the the list of things to do in the future or to remember what we did in the past.
  Czasami zapisujemy rzeczy w dzienniku, ponieważ chcemy mieć listę rzeczy do zrobienia w przyszłości lub pamiętać, co robiliśmy w przeszłości.