Today is Wednesday the 28th of July 2021 08:35:02Główna

 • English question

  Examples of English - Polish questions


  Example from part: 5, level: 3


  Can a truck driver stop the truck at once on a motorway if you tell him to do it?
  Czy kierowca ciężarówki może natychmiast zatrzymać ciężarówkę na autostradzie, jeśli mu to powiesz?.


  No, a truck driver can't stop the truck at once on a motorway if you tell him to do it.
  Nie, kierowca ciężarówki nie może od razu zatrzymać ciężarówki na autostradzie, jeśli mu to powiesz.